icon
icon
icon
icon

                                             

                                             

 Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин тябрики:

                                                                                                                             HACI QƏNİ  CAMALZADƏ – 60

Hörmətli qələm dostumuz, Hacı Qəni Camalzadə! Siz 1956-cı ildə Lerik rayonunun Durqan kəndində dünyaya gəlmisiniz. Orta məktəbi Bakının Şüvəlan qəsəbəsində bitirəndən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitunun avtomatika fakültəsində təhsilinizi davam etdirmisiniz.

            Bədii yaradıcılığa erkən yaşınızdan başlamısınız. İlk qələm təcrübəniz 1969-cu ildə “Pioner” jurnalında çap edilmiş, 1976-cı ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində dərc olunan  “Heç nə itmir” adlı hekayənizlə öz dəsti-xəttinizi müəyyənləşdirmisiniz. İllərlə “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Kirpi”, “Azərbaycan”, “Literaturnı Azərbaycan” kimi nüfuzlu dərgilərdə dərc olunmusunuz. 1984-cü ildə “Yeni səslər” almanaxındakı yazılarınız və 1986-cı ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çap olunan hekayələr kitabınız haqqında Nadir Cabbarov, Vaqif Yusifli, Məti Osmanoğlu, C.Cavanşir, Ə.Cahangir  kimi tanınmış tənqidçilər, M.Oruc kimi görkəmli yazıçı  müxtəlif  dərgilərdə söz deyiblər və yaradıcılığınızı yüksək dəyərləndiriblər. Siz bir yazıçı kimi vətəndaş mövqeyinizi, milli təəssübkeşliyinizi öz əməllərinizlə sübut etmisiniz. 1992-ci ildən 1993-cü ilə qədər zabit kimi Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak etmisiniz. Müharibədən qayıdandan sonra yenidən istehsalata atılsanız da, əsas məşğuliyyətinizdən biri bədii yaradıcılıq olub. Oxucular sizi “Lənət qapısı”, “Bayıldan başlanan yol”, “Yaxşı oğlanın dayısı”, “Sonuncu yeznə”, “Qohumların əsiri” hekayə kitablarının və eləcə də tarixi mövzuda  qələmə alınmış “Qızıl qoduq”, “Karxana”, “Oğurlanmış şahzadə” romanlarının müəllifi kimi tanıyır. Bu gün də siz qələmi yerə qoymamısınız. Cəmiyyətimizdəki neqativ halları – bürokratları, yalançıları ustalıqla qələmə alır, ölkənin mötəbər dərgilərində çap olunursunuz.

            Sizə 60 yaşınızın astanasında yeni yaradıcılıq uğurları və can sağlığı arzulayırıq.